Φροντιστήρια Έμφαση ΓαλάτσιΓερμανικό Φροντιστήριο Αρμενιάκου ΜαρίναΓερμανικό Φροντιστήριο Αρμενιάκου ΜαρίναΓερμανικό Φροντιστήριο Αρμενιάκου ΜαρίναΓροντιστήρια Γνώση Γαλάτσι

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

kpg

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης της Γερμανικής Γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Το ΚΠΓ “συναγωνίζεται” άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης, τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα με πρωτοβουλία ξένων οργανισμών.

 

 Α1 

  πιστοποιεί στοιχειώδη γνώση της γλώσσας
 διαβαθμισμένο στο επίπεδο Α 

 Α2

  πιστοποιεί βασική γνώση της γλώσσας

 Β1

  πιστοποιεί μέτρια γνώση της γλώσσας
 διαβαθμισμένο στο επίπεδο Β

 Β2

  πιστοποιεί καλή γνώση της γλώσσας

 Γ1

  πιστοποιεί πολύ καλή γνώση της γλώσσας
 

 Γ2

  ''άριστη γνώση'', ο σχεδιασμός της εξέτασης του επιπέδου 
   αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη
 

 

 

 

Εγγραφές όλο το χρόνο !!!